Начало
Европейско социално изследване
Европейско социално изследване в България
Научно-изследователски екип
Методология
Инструментариум
Данни
Анализи/Публикации
Актуално
Архив
Контакти
 
     
  Методология  
 

Водещи  са приетата методология, изследователски техники, начинът на обработка на данните и анализите, прилагани при осъществяването на ESS, със съответни специфики, пояснени в описанията на съответните модули. Предвижда се осъществяването на Desk research, на качествени изследвания (фокус групи, дълбочинни интервюта, жизнени истории) и на национално представително количествено изследване с основен метод на регистрация „пряко индивидуално интервю по местоживеене”. Предвижда се също разработването на SWOT анализ, на Cluster analyses, Multivariable analyses, Logistic regression analyses, Content analyses.

Модул 1

Модул 2

Модул 3