Начало
Европейско социално изследване в България
Актуално
Научно-изследователски екип
Инструментариум и данни
Анализи/Публикации
История
Контакти
 
     
  История на Европейското социално изследване  
 


ess

 

 

 

 

 

Какво е важно да знаем за ESS?

  • ESS е най-мащабният и най-авторитетен дългосрочен научно-изследователски проект на Европейската комисия и на Европейската научна фондация, стартирал през 2001 г. с цел да проследи детайлно динамиката на европейския социален климат чрез национални представителни изследвания, провеждани на всеки 2 години по единна методика.
  • Пълна информация за методологията на изследванията и данните за всяка приключена вълна е предоставена със свободен достъп на официалната страница на Европейската научна инфраструктура ESS: www.europeansocialsurvey.org.
  • Проектът е единственият в света, който покрива почти целия социален спектър от живота на обществото и дава уникална възможност да се изготвят сравнителни анализи както във времето, така и между отделните държави.
  • Един от основните приоритети на ESS e да бъде „методически жалон” за най-висок стандарт при провеждане на социални изследвания. Заради изключително високото си качество и приложна значимост проектът е единственият от социалната сфера, награден с най-високата научна награда на Европейската комисия: „Декарт” (2006).
  • ESS е един от само трите проекта в сферата на социалните науки, трансформирани в края на 2013 г. в Европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC: EuropeanResearchInfrastruCture) и като такъв е ключов компонент на Европейската пътна карта на научноизследователски инфраструктури.
  • От 2015 г. ESS ERIC се трансформира в „инфраструктура на инфраструктурите“ в Европа чрез осъществяване на клъстерен проект „Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences“ (www.SERISS.eu), координирайки 5 водещи научноизследователски проекта и обхващайки всички ERIC-инфраструктури в социалната област.
  • От март 2016 г. Европейската научноизследователска инфраструктура ESS ERIC получава престижния статут ESFRI Landmark заради изключителните си постижения в сферата на международните сравнителни изследвания.
  • ESS ERIC има изключително широка приложимост за научни, образователни, информационни и много други приложни цели. Често резултатите от осъществените анализи са основа за провокиране на публични дебати, активиране на гражданското обществото и провеждане на научни и политически семинари и дискусии.
  • Инфраструктурният проект има огромен потенциал за подпомагане на анализа и обосновката на политики от категорията „highest-quality evidence based policies” в практически всички значими обществени области, в т.ч. в гражданско общество, равни възможности, качество на труд, качество на живот, социални неравенства, социални политики, образование, заетост, здравеопазване, миграция, социална сигурност и социална интеграция, бедност, социално изключване и включване, корупция, дискриминация, джендър проблеми, жизнени и трудови ценности, доверие в институциите, престъпност, социо-демографски профили и др.

 

Европейското социално изследване (ESS) има три основни цели:

1. Да разкрива в национален и международен сравнителен план съдържанието и динамиката на основните европейски структури и ценности в процеса на разширяването на Европейския съюз на базата на изследвания, провеждани по единна сравнителна методика на всеки две години;

2. Да съдейства за методическото усъвършенстване и преодоляване на проблемите при осъществяването на сравнителни международни изследователски проекти;

3. Да разработва актуални социални индикатори за измерване на значими явления и процеси в европейски контекст.


Осъществените досега издания на ESS са с повтарящ се основен блок от въпроси, а към всеки модул има по два ротационни модула, разработени от водещи световни социални учени и одобрени от Международния научен борд на ESS.