Начало
Европейско социално изследване в България
Актуално
Научно-изследователски екип
Инструментариум и данни
Анализи/Публикации
История
Контакти
 
     
  Предстояща конференция  
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ ПО ЕСИ

Между трети и шести юли 2022г. в Будапеща, Унгария се проведе деветнадесетата среща на националните координатори на Европейското социално изследване. В срещата участваха над 60 представители от повече от 30 държави и организации, ангажирани с провеждането на Европейското социално изследване. Участниците обсъдиха важни методологически въпроси, касаещи бъдещите вълни на изследването. Българската страна беше представена от доц. д-р Венелин Бошнаков и гл. ас. д-р Александър Герганов, които представиха българските особености при провеждането на Европейското социално изследване и предложиха постъпков план за осъществяването на промяната на методологията в България.


 

  ПОКАНА


Българската социологическа асоциация (БСА) има удоволствието да ви покани за участие в обучение по данните от Европейското социално изследване (ЕСИ/ESS) и Международната програма за социални изследвания (ISSPна 14 май 2022 година.

Повече подробности може да откриете в пълния текст на ПОКАНАТА. 

Проведена е регионална конференция на тема ДОВЕРИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА БАЛКАНИТЕ“ ("Trust and Well-Being in the Balkans"), организирана от  БСА (българска социологическа асоциация) и социологическите асоциации на  Северна Македония, Сърбия и Румъния и с подкрепата на Международната социологическа асоциация (30 септември – 1 октомври, 2021, онлайн)

Участници са изследователи от Балканите и Източна Европа, Франция, Филипините, Великобритания и САЩ. Програмата  включва две лекции и четири тематични сесии: „Доверие, благополучие и неравенства“, „Социални аспекти на дигитализацията“, „Сравнителни изследвания на благополучието“ и „Младите хора на Балканите“.

В откриването участват проф. Р. Стоилова като председател на БСА, Ф. Гутиерес, вице-президент на международната социологическа асоциация по въпросите на националните асоциации, Р. Фицджералд, директор на ЕСИ.

Поздравителни адреси са отправени от президента на румънската социологическа асоциация проф. С. Каке, от социологическата асоциация на Северна Македония - проф. К. Миноски, от Научното социологическо общество в Сърбия проф. С. Томанович, от албанския социологически институт - Л. Соколи. Пленарни доклади са изнесени от проф. П.Бояджиева и д-р П.Тричкова (Институт по социология и философия-БАН) и проф. М. Виеворка (Дом на науките за човека, Франция).

Конференцията завършва с Методологически семинар фокусиран изцяло върху работата с данните от ЕСИ, методологическите предизвикателства и изследователските шансове за провеждане на сравнителни анализи, които ЕСИ предлага; върху предизвикателствата при работа със сравнителни данни и нови развития в рамките на ЕСИ. В него взимат участие представители от БАН (България), Сити Юнивърсити (Великобритания), Мериленд Юнивърсити (САЩ), Крейтън Юнивърсити, Университет Талин (Естония). По-подробна информация да конференцията може да бъде намерена на страниците на сп. Социологически проблеми 2020, бр. 2.

Повече информация за конференцията може да намерите на следния ЛИНК.

 Завършило е теренното проучване. Предстои обработка на данните и тяхното публикуване до средата на 2022 г.