Начало
Европейско социално изследване в България
Актуално
Научно-изследователски екип
Инструментариум и данни
Анализи/Публикации
История
Контакти
 
     
  Контакти  
 

 

КОНТАКТИ


с представители на Консорциума,изпълняващ обект от Националната пътна карта за научни инфраструктури: „Европейско социално изследване за България“

 

Всеки изследовател, който желае да осъществи изследване с помощта на ресурсите на ЕСС, може да се обърне към избран от него представител на организация-партньор в Консорциума, имаща като своя функция методическо и информационно осигуряване на научноизследователска дейност чрез ЕСС. За целта е необходимо да се изпрати Заявка за достъп до НИ „ЕСС за България“, която се насочва по електронна поща към представителя на избрана организация и следва да съдържа следните елементи:

  • Име на заявителя;
  • Месторабота и пълна контактна информация (адрес, телефон, email);
  • Тема на изследването (работно заглавие);
  • Необходими ЕСС ресурси (методология на ЕСС и/или данни: от една или повече конкретни вълни на ЕСС; за една или повече държави в обхвата на изследването);
  • Консултиране относно методология за анализ на данните (ако има необходимост);
  • Предвиждано разпространение на резултатите от изследването (участие в научни форуми; публикуване на разработка в научно издание и др.).

 

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР 

гр. София, ж.к. „Студентски град“, бул. „8-ми декември“

доц. д-р Венелин Бошнаков: venelinb@unwe.bg

 Представители на партньорските организации в Консорциума:


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

гр. София, ж.к. „Студентски град“, бул. „8-ми декември“

проф. д.с.н. Елка Тодорова: elka.todorova@me.com

Координатор на Консорциум „ЕСС за България“

  

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

ПРИ БАН

гр. София, ул. „Московска“ № 13А 

проф. д.н. Емилия Ченгелова: chengelova@gmail.com 

 

 

БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125 

проф. д.с.н. Румяна Стоилова: rumiana.stoilova@gmail.com

доц. д-р Калоян Харалампиев: k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мила Минева: mmineva@phls.uni-sofia.bg

  

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

гр. София, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 

проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова: stefanovatatiana@gmail.com

  

 
Правила за достъп