Начало
Европейско социално изследване в България
Актуално
Научно-изследователски екип
Инструментариум и данни
Анализи/Публикации
История
Контакти
 
     
  Научно-изследователски екип  
 

 

Българското участие в ESS се осъществява от Консорциум „ЕСИ за България“ с ръководител проф. д.с.н. Елка Тодорова и национален координатор - доц. д-р Венелин Бошнаков.


КЛЮЧОВИ УЧАСТНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ

 Университет за национално и световно стопанство (УНСС) – водеща организация

Институт по философия и социология (ИФС) при БАН

Съюз на икономистите в България (СИБ)

Българска социологическа асоциация (БСА)