Начало
Европейско социално изследване
Европейско социално изследване в България
Научно-изследователски екип
Методология
Инструментариум
Данни
Анализи/Публикации
Актуално
Архив
Контакти
 
     
  Европейско социално изследване в България  
 


НАЧАЛО

 

Европейското социално изследване (ESS) е най-мащабният и авторитетен дългосрочен научноизследователски проект в социалната сфера на Европа. Стартирало през 2001 г. с подкрепата на Европейската комисия и Европейската научна фондация, днес ESS e вече утвърдена Европейска научна инфраструктура (ERIC), към която са асоциирани висококвалифицирани национални екипи от 37 страни, осъществили до 2018 г. девет двугодишни издания на изследването.

 

                    

 

        България е пълноправен член на ESS от 2005 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката (МОН). НПО „АСА“ успешно координира четири издания на ESS: 2006- R3, 2008- R4, 2010- R5 и 2012- R6. От 2012 г. България не участва в ESS.

  Членството на България в Европейската научна инфраструктура ESS-ERICе възобновено през 2018 г. чрез включването на обект „Европейско социално изследване за България“ в Националната пътна карта за научни инфраструктури 2018-2023 г. с финансовата подкрепа на МОН. Обектът се реализира от Консорциум „ЕСС за България“, конституиран чрез Договор за партньорство. Деветата вълна (ESSRound 9) се осъществява като Първи етап от дейността на Консорциума, с участието на Университет за национално и световно стопанство (УНСС)- координатор, Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ)- БАН, Българска социологическа асоциация (БСА), Съюз на икономистите в България (СИБ), Национален статистически институт (НСИ)- за провеждане на проучването, Агенция за социални анализи (АСА, излъчваща Национален координатор за проучването).

        За осъществяване на (ESS Round10 - 2020) в Консорциума взимат участие Университет за национално и световно стопанство (УНСС)- ръководство и национален координатор, Институт за философия и социология (ИФС)- БАН, Българска социологическа асоциация (БСА), Съюз на икономистите в България (СИБ).