Начало
Европейско социално изследване
Европейско социално изследване в България
Научно-изследователски екип
Методология
Инструментариум
Данни
Анализи/Публикации
Новини
ISSP България
ESS Дискусия 20.06.2016
25 години България в ISSP
Контакти
 
     
  Европейско социално изследване в България  
 


НАЧАЛО

 

Европейското социално изследване (ESS) е най-мащабният и авторитетен дългосрочен научноизследователски проект в социалната сфера на Европа, основан от легендата в световната емпирична социология проф. Роджър Джоуел. Стартирало през 2001 г. с подкрепата на Европейската комисия и Европейската научна фондация, днес ESS e вече утвърдена Европейска научна инфраструктура (ERIC), към която са асоциирани висококвалифицирани национални екипи от 37 страни, осъществили до 2018 г. девет двугодишни издания на изследването.


                    

 

 Виж повече...

         България е пълноправен член на ESS от 2005 г. С финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на МОН Агенцията за социални анализи – организация от типа Think Tank – успешно реализира четири издания на ESS: 2006- R3, 2008- R4, 2010- R5 и 2012- R6. Българското участие в ESS през периода 2006-2012 г. е оценено високо от международните координатори и партньори, признали безспорното качество на българския принос към тази общоевропейска програма за социални емпирични международни сравнителни изследвания

 

      Членството на България в Европейската научна инфраструктура ESS-ERICе възобновено през 2017 г. чрез включването на обект „Европейско социално изследване за България“ в Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 г. с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката. Обектът се реализира от Консорциум „ЕСС за България“, конституиран чрез Договор за партньорство през септември 2017 г. Деветата вълна (ESSRound 9) се осъществява на Етап 1 от дейността на Консорциума през периода 2018-2019 г. с участието на следните организации:

  • Университет за национално и световно (УНСС, координатор на Консорциума);
  • Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) към БАН;
  • Агенция за социални анализи (АСА);
  • Българска социологическа асоциация (БСА);
  • Съюз на икономистите в България (СИБ);
  • Национален статистически институ (НСИ).